Unity er et kunstverk som illustrerer samholdet i en agnkule med det som ser ut til å være fisk. Ved nærmere inspeksjon ser en derimot at kulen består av mennesker. Et symbolsk bilde som formidler budkapet om at alle mennesker er av samme art og må jobbe sammen. I en verden som ser ut til å bli mer å mer polarisert kan det være nyttig å se på hvordan mer primitive skapninger sammarbeider. I likhet til hvordan en fisk former agnkule for å beskytte seg mot rovdyr, må mennesker jobbe sammen for å overvinne våres utfordringer.

Andre Prosjekter

Back to Top